Home


   O nama

 


Adria Hydrofoil Team- AHT je inicijativa sastavlje od studenata Tehničkog i Pomorskog Fakulteta u Rijeci. Projektom studenti akumiliraju znanja iz elelektro propulzije, brodostrojatstva, izrdžljivost trupa,management te mnogo drugih. Tim je osnovan u Studenom 2015. godine i trenutno broji 9 članova uključujuči mentora. Među članovima ima studenata koji su prethodno sudjelovali studentskim projektima, natjecanjima te drugim događanjima.

                     

Ciljevi

Jedan od općih ciljeva na globalnoj razini je doprinos dugogodišnjem svjetskom planu o smanjenju emisije CO2 i ostalih stakleničkih plinova te općenito očuvanje okoliša. Uz emisiju plinova, električna propulzija smanjuje buku i vibracije, a iako nisu toliko eksponirani poput kumulativnog zagađenja okoliša emisijom štetnih plinova i ispuštanjem opasnih tvari, vibracije i buka također imaju štetan utjecaj na floru i faunu mora. 

S obzirom da električna tehnologija korištena na ovom projektu u potpunosti isključuje uporabu fosilnih goriva u svrhu stvaranja poriva, sama plovidba bi postala znatno jeftinija. Kada se pogleda količina goriva potrebnog za plovidbu prosječnog teretnog broda, jasno je vidljivo da se radi o velikim financijskim izdacima.

Ovakvom tehnologijom se ujedno povećavaju brzina i teretni prostor plovila, što također povećava učinkovitost tj. isplativost plovidbe.

Treba napomenuti kako se povećava i sigurnost ljudi tijekom plovidbe (uvelike smanjena mogućnost zapaljenja i eskplozija na brodu) te sigurnost prilikom havarije na moru (osim ako brod ne prevozi fosilna goriva kao teret, nema izlijevanja goriva u more i zagađivanja okoliša na taj način).

Opći cilj projekta na razini Sveučilišta je predstavljanje tematike projekta svakoj novoj generaciji studenata te na taj način promoviranje novih tehnologija, znanstvene etike te samog projekta.

Sukladno s tim, cilj nam je općenito promovirati rad na projektima, povećati zanimanje mladih za istim te tako utjecati na povećanje broja stručnih projekata na Tehničkom i Pomorskom fakultetu, tj. cijelom Sveučilištu Rijeka.

Specifični cilj ovog projekta je pružiti studentima Tehničkog i Pomorskog fakulteta (studenti koji sudjeluju na projektu) priliku za nadograđivanjem znanja izvannastavnog programa. U procesu stručnog usavršavanja studenata osim teorijskog znanja svakako je bitno i praktično iskustvo. Sudjelovanjem u ovom projektu studetnti stječu prva iskustva u struci jer prolaze sve faze razvoja proizvoda, od same ideje, razrade projekta, izrade dijelova I kompletiranja plovila pa sve do konačnog ispitivanja u vodi.

Također, specifični cilj ovog projekta je izgradnja samog plovila i odlazak na Hydrocontest natjecanje u Švicarsku te ostvarivanje rezultata konkurentnog ostalim natjecateljima.

 

Please publish modules in offcanvas position.